Daily Blue Power

UTVIDGA DIN VERKSAMHET I STADSOMRÅDEN DIT INGA ANDRA HAR TILLTRÄDE

Fler och fler storstäder stänger delar av sina stadskärnor för transporter med fordon som drivs med traditionella bränslen.

IVECO förutsåg den här tendensen redan för många år sedan och därför är vi idag ledande när det gäller hållbara alternativ. När du väljer Daily med naturgas (CNG) eller eldrift får du effektiva lösningar för person- och varutransporter med obegränsat tillträde till städerna. Med låga eller inga utsläpp och lågt eller inget buller är Daily välkommen i alla kvarter som är stängda för andra.

DAILY BLUE POWER – OBEGRÄNSAD LEVERANSFRIHET

Daily Blue Powers starka motor drivs av naturgas, och är ett hållbart alternativ med tillgång till alla stadsområden vid alla tider på dygnet. Fordonet framtidssäkrar din verksamhets produktivitet och ger dig möjlighet att få nya kunder i stadskärnan.

 • CNG-motor med samma prestation som dieselversionen
 • Samma lastkapacitet som dieselversionen (beroende på landets lagstiftning)
 • Upp till 35 % bränslebesparing
 • Lägre motorljud – minus 4 dB (= mer än en halvering) jämfört med dieselversionen
 • Minskade CO2-utsläpp med upp till 5 % jämfört med diesel (och upp till 95 % med biogas)
 • Lägre utsläpp jämfört med diesel (-12 % NOx, -76 % partiklar)
 • Kan levereras både som skåpbil, chassi och minibuss

DAILY ELECTRIC ÄR ÄVEN VÄLKOMMEN NATTETID

Med sin kraftiga motor på 80 kW är Daily Electric klar att användas dygnet runt. Med den kan din verksamhet även leverera varor eller köra passagerare till och från centrum på natten, eftersom den är nästintill ljudlös och förorenar ännu mindre.

 • Räckvidd på upp till 200 km under faktiska körförhållanden
 • Kan laddas på två timmar med snabbladdare
 • Hög lastkapacitet – upp till 5,6 ton totalvikt som chassi
 • Fullständigt hållbar med 0 % utsläpp
 • Minimalt buller under körning
 • Kan levereras både som skåpbil, chassi och minibuss

Kontakt oss eller läs mer på: https://www.iveco.com/sweden/produkter/pages/daily-blue-power-sustainable-unlimited-delivery.aspx